tr-TRen-US
24 Haziran 2017 Cumartesi
 

Başkanımız

Türkiye'deki Üniversiteler

Coding Staff Content Rotator   

IERES | ADSAM

Batı dünyasında Salman Ruşdi hadisesinden ve bilhassa 11 Eylül ve onu takip eden olaylardan sonra İslam ve Müslümanlar hakkında bir çok önyargı ve klişe oluşturulmaya başlanmıştır. Batı’da İslamı yanlış tanıtmaya çalışan yüzlerce odak karşısında dinimizi doğru tanıtacak, Müslümanlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapacak ve değişik platformlarda yüksek seviyede bunları takdim edecek bir düşünce kuruluşuna ihtiyaç olduğu bilinmektedir.

Avrupa’da yaşayan Müslümanların varlığı 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bugüne kadar daha çok manüel işgücü ile anılmaktan öte gidemeyen bu İslam Toplumlarının artık entellektüel anlamda da kendinden söz ettirmeleri çok acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Böyle bir kuruluşun Avrupa Birliği’nin Başkenti Brüksel’de olması yapacağı çalışmaların yansıtılması ve gerken ilgiyi görmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Bu maksatla Diyanet İşleri Başkanlığımız himayelerinde ‘Avrupa Dini ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’ kurulmuştur.

Bu Merkez Belçika Diyanet Vakfı’nın daha önce atıl durumda olan Boulevard Général Jacques adrsinde bulunan binada hizmet verecektir. Bu vesile ile sözü edilen bina baştan aşağıya restore edilmiş ve Merkezimiz 04 Nisan 2010 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Home   |   About Us   |   Misyonumuz   |   Çalışmalarımız   |   Kurullar   |   Komisyonlarımız   |   İletişim | Ulaşım

Text/HTML

Avrupa Dini ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi Dini ve sosyal bilimler alanlarında Avrupa’da ve dünyada faaliyet gösteren bağımsız bir bilimsel kuruluştur.  

Adres
Tél
Fax
E-mail
  

Boulevard Général Jacques, 38 1050 Bruxelles
+ 32 2 627 52 70
+ 32 2 644 59 49
info@ieres.eu

Copyright 2012 © IERES | ADSAM